Sport

De stad Tourcoing stimuleert het beoefenen van sport en fysische activiteiten bij alle doelgroepen, ongeacht hun leeftijd en hun motivaties. De sport brengt de inwoners van Tourcoing samen,  louter als ontspanning of op hoog competitieniveau.

Contact

Direction des Sports

Centre Municipal Isabelle Villez - 30, avenue Millet - 03 59 63 44 60