De verkozenen

De gemeenteraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de meerderheid en de oppositie. Ze werden gekozen voor 6 jaar en zetelen allen in de gemeenteraad. Zij zijn degenen die over gemeentekwesties beraadslagen en stemmen. Ze staan steeds tot uw beschikking. Aarzel dan ook niet hen te contacteren in functie van hun thematische delegaties van bevoegdheden.