De Gemeenteraad

De gemeenteraad is het besluitvormend orgaan van de stad dat instaat voor de begroting en de gemeentezaken. Deze raad komt regelmatig bijeen om te beraadslagen en te stemmen over gemeentebeslissingen.

De gemeenteraad bestaat uit 53 verkozenen uit de meerderheids- en oppositiepartijen: de Burgemeester, Jean-Marie VUYLSTEKER, zijn 19 afgevaardigden en 33 gemeenteraadsleden (de meerderheid en de oppositie).

De werking van de gemeenteraad valt onder de algemene gedragscode van de territoriale gemeenschappen en bepaalt het reglement van orde.